Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Object reference not set to an instance of an object.

StackTrace:

at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsTransaction.BeginTransaction(TransactionParameterBuffer tpb) at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsDatabase.BeginTransaction(TransactionParameterBuffer tpb) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbTransaction.BeginTransaction() at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.Prepare(Boolean returnsSet) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Boolean returnsSet) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at WebLib.Generic.FbOpenReader(String sql) at WebCtrlLib.StoreCardVariantSelector3DISKMM.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)