WIDI Professional | Midimaster

Program pro převod zvuku na MIDI, plná verze

WIDI Professional | Midimaster

Vaše cena s DPH5 390 Kč
Vaše cena bez DPH4 455 Kč
do 14 dnůDostupnost: 

Kód
 SMAS051


WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster
WIDI Professional | Midimaster

Popis zbožíFotoDotazy a komentáře
WIDI Professional
 
Hlavní funkcí programu WIDI je převod polyfonní digitalizované hudby (audio souboru) na MIDI soubor s možností provedení tohoto převodu i v reálném čase.
 
WIDI Professional obsahuje speciální MIDI editor „True Tone Editor“
 
Hudba může být reprezentována dvěma různými formami:
 
Vlnovým průběhem  - záznam průběhu akustického tlaku v čase (záznam na magnetofonu, soubor WAV nebo MP3 atd.) V tomto případě slyšíme to, co bylo zaznamenáno. Mnoho nástrojů a zvuků, které znějí souběžně se navzájem překrývá. Z toho plyne, že editace takového záznamu (změna not, změna aranžmá atd.) je v podstatě nemožná.
 
Hudební notací – tištěná partitura, MIDI soubory, jde prakticky o seznam příkazů, které udávají, jaká nota, jakým nástrojem má v určitém okamžiku hrát. Tento způsob záznamu hudby je snadno upravovatelný a zabírá obecně mnohem méně prostoru (co do množství dat) než  předchozí případ. Ačkoliv ne každý zvuk je možné tímto způsobem zaznamenat (lidská řeč, hluky atd.).
 
Rozpoznávání hudby je speciální, závažný, matematický úkol, který nemá univerzální řešení, ale přesto vám rozpoznávací systém WIDI s  použitím   moderního algoritmu  nabízí s dostatečnou přesností zpracovat i polyfonní skladby. Rozmanitost nastavení dává možnost přimět program k rozpoznání různých hudebních stylů a nástrojů.
 
WIDI je multifunkční aplikace, která obsahuje takové funkce, jako nahrávací hudební program, okna pro zobrazení průběhu zvuku, speciální notový editor (jen u profesionální verze) a další, které umožňují vizuální porovnání spektrogramu zaznamenané originální hudby a výsledku získaného po rozpoznání programem WIDI.
 
Program WIDI podporuje nekomprimované soubory typu WAV, WMA, MP3, CD stopy a dokonce i zvuk, který přichází z mikrofonu, bez nutnosti záznamu do souboru (rozpoznávání v reálném čase).
 
Dvacet dnů po instalaci programu, bez nutnosti registrace, máte na testování s možností zpracování 10-ti sekund hudby.
 
Nové vlastnosti:
 • Lze využít průvodce rozpoznávání Recognition Wizard, který vám umožní získat první výsledek ve velmi krátké době hned po spuštění a současně vede k rychlému osvojení aplikace.
 • Nastavení rozpoznávání dovoluje ovládat parametry „velocity cut-off“ (odstranění slabých, nežádoucích not) a „velocity range“ (rozsah od nejslabší po nejsilnější notu – dynamický rozsah)
 • Speciální MIDI editor True Tone Editor (k dispozici jen u verze WIDI Professional) nabízí zlepšení čitelnosti not a jejich vyrovnání pomocí nástroje Quantization and Align
 • Možnost zvýšení / snížení hlasitosti vybraných not
 • Lze volně pohybovat s taktovými čarami
 • Nástroj Tapping (zadávání taktových čar podle sluchu) je možné kalibrovat pro kompenzaci zpoždění mezi vaším úhozem a okamžikem zaznění daného tónu
 • Pomocí nástroje Play Tool je možné přehrávat noty v místě kurzoru, kterým pohybujete tažením myší.
 • Note Map – zobrazení stop v barevném rozlišení
 • Track Editor – práce s jednotlivými stopami individuálně
 
Další vlastnosti:
 
Vstupní podmínky:
Polyfonní (vícehlasé) a monofonní (jednohlasé) soubory typu MP3,Wave a CD Audio. Vstup přímo ze zvukové karty v reálném čase. Záznam nového zvukového souboru z mikrofonu nebo jiného zdroje použitím Wave Recorderu. Komprimované soubory. Některé další formáty (AIFF/AIFF-C, NeXT/Sun .snd/.au, Berkley/IRCAM/CARL Sound File) jsou podporovány v Audio File Library.
 
Rozpoznávací vlastnosti
Možnost výběru z několika rozpoznávacích algoritmů (speciální pro jednohlasou hudbu). Jemné doladění podle tóniny zvukového souboru. Automatická korekce špatných not pomocí jednoduchého harmonického modelu. Dosažení vysoké kvality rozpoznávání s použitím nastavení mnoha různých parametrů. Nastavení rozpoznávání je možné uložit do souboru pro opakované použití. Sada nastavení rozpoznávání pro určité typické situace. Zvolte si libovolnou výšku tónu (tóninu), jakou chcete. Možnost odděleného rozpoznávání jednotlivých kanálů stereo záznamu a různé kombinace.
 
Možnosti editace
Rozpoznávání libovolného nahraného partu. Zdokonalení kvality rozpoznávání použitím technologie speciálního MIDI editoru „True Tone Editoru“ (jen profesionální verze). Možnost ručního rozvržení taktů bez vlivu na zvuk, což umožní lepší čitelnost not. V „True Tone Editoru“ je k dispozici vícenásobná funkce výběru, operace s dočasnou pamětí systému (schránka), několik režimů přehrávání, funkce „Undo/Redo“ a další. Nastavení hlasitosti not v různých rozsazích použitím ekvalizeru.
 
Reálný čas
Rozpoznávání not „za letu“, zařazením vašeho MIDI syntezátoru přímo do modulu převodu v reálném čase.
 
Výstup
Vícestopé oddělené MIDI soubory. Možnost volby z bohaté nabídky hudebních nástrojů, jako výstup MIDI souboru.
 
 
VST verze
Aplikace WIDI je k dispozici také ve verzi VST, jako plug-in pro Cubase nebo jiné hostitelské aplikace pracující pod systémem Windows. V tomto případě si WIDI plug-in bere data z libovolné audio stopy a provádí rozpoznávání hudby v reálném čase. Výsledný MIDI soubor je posílán do hostitelského MIDI kanálu.
 
Požadavky na systém:
 • Operační systém XP/7
 • Paměť RAM 32 MB nebo víc
 • Místo na pevném disku 10MB + místo pro dočasné (temporary) soubory (100MB)
 • Doporučen zvukový subsystém