Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

sort error No free space found in temporary directories operating system directive write failed

StackTrace:

at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsDatabase.ProcessResponse(IResponse response) at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsDatabase.ReadResponse() at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsDatabase.ReadGenericResponse() at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version12.GdsStatement.Execute() at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Boolean returnsSet) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)