Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Object reference not set to an instance of an object.

StackTrace:

at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsBlob.CreateOrOpen(Int32 op, BlobParameterBuffer bpb) at FirebirdSql.Data.Client.Managed.Version10.GdsBlob.Open() at FirebirdSql.Data.Common.BlobBase.Read() at FirebirdSql.Data.Common.BlobBase.ReadString() at FirebirdSql.Data.Common.DbValue.GetString() at FirebirdSql.Data.Common.DbValue.GetValue() at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.<>c__DisplayClass42_0.<GetValue>b__0() at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.CheckedGetValue[T](Func`1 f) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.GetValue(Int32 i) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.<>c__DisplayClass43_0.<GetValues>b__0() at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.CheckedGetValue[T](Func`1 f) at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader.GetValues(Object[] values) at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values) at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow() at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.LoadAdapter.FillFromReader(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.DataTable.Load(IDataReader reader, LoadOption loadOption, FillErrorEventHandler errorHandler) at System.Data.DataTable.Load(IDataReader reader, LoadOption loadOption) at WebCtrlLib.BannerRotatorNavBar.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)